Web-Arsenal благодарит дизайнеров, программистов, криэйтеров, веб-консультантов — всех наших партнёров и друзей, оказавших помощь в реконструкции заводского сайта.  Отдельная благодарность Джошу Лумену (за Travelogue template), команде WP Plugin Database, команде разработчиков WordPress, а также русским и украинским группам технической поддержки: MyWordPress.ru, WordPress.com.ua и Maxsite.org.

Дата: Среда, Март 14, 2007 3:56 ПП | Рубрики: Новости и планы, Производство | Теги: , , , , ,

Early today it was known that on sew to the hosting ground, to deployed in North-Eastern Pennsylvania (USA) was blocking account of our clients. Without warning and without some distinct elucidations from the side of datacenter administration. Продолжение публикации…»

Дата: Пятница, Январь 5, 2007 8:40 ПП | Рубрики: Новости и планы | Теги: , , , ,

ДОГОВОР №_ об изготовлении Web-сайта Tакого-то
Город / Дата

Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению Информационного представительства Заказчика в сети Интернет, Web-сайта (далее «Работа»), сдать Работу Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю стоимость этой Работы.
1.2. Объем, состав и срок выполнения Работы утверждается сторонами в «Техническом задании на изготовление-обслуживание Web-сайта» (в Техзадании), являющемся приложением к настоящему  Договору.
1.3. Стоимость Работы утверждается сторонами в «Калькуляции на изготовление Web-сайта», являющейся приложением к настоящему  Договору.
1.4. Работа считается полностью выполненной Исполнителем после подписания сторонами Акта приёмки-сдачи выполненных работ (Акта). Продолжение публикации…»

Дата: Среда, Июнь 14, 2006 1:20 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , , , , ,

ДОГОВОР №_ о предоставлении услуг хостинга для Web-сайта Такого-то
Город / Дата

Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по размещению и обслуживанию Информационного представительства Заказчика в сети Интернет (Web-сайта), а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю стоимость этих услуг. Продолжение публикации…»

Дата: Понедельник, Март 6, 2006 1:14 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , , , , ,

ДОГОВІР №_ про популяризацію Web-сайта у мережі Інтернет
Місто / Дата

Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Замовник», з одного боку, та Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Виконавець», з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до завдання, поставленого Замовником, Виконавець здійснює роботи та заходи з пошукової оптимізації та популяризації у мережі Інтернет Web-сайта Замовника, а Замовник сплачує вартість цієї роботи та приймає роботу Виконавця. Під популяризацією (просуванням, розкруткою) Web-сайта розуміється здійснення Виконавцем робіт за планом Таким-то, який включає в себе:
1.1.1. Аналіз мережевого ринкового сегменту, на якому представлені сайти аналогічної або близької тематики. Пошукова оптимізація головної (титульної) сторінки, а також титульних сторінок двох основних розділів сайту: корекція назв, описів та наборів ключових слів.
1.1.2. Полуавтоматична та ручна реєстрація сайту у пошукових системах, каталогах, рейтингах та статистичних сервісах (понад 1000 ресурсів, понад 12000 лінків у розділах).
1.1.3. Надання Замовнику обмінних кодів, рекламних матеріалів та інших пропозицій, які надійшли від третіх осіб за результатами роботи Виконавця на користь Замовника.
1.1.4. Консультаційну підтримку персонала, що обслуговує сайт з боку Замовника, з питань просування сайта в пошукових системах Yandex, Google, Rambler, Апорт, Mail.ru.
1.1.5. Надання Замовнику письмового звіту по результатах виконаної роботи (основні рейтингові показники – індекс цитування, пейджранг сайту; середньодобова кількість відвідувачів, перелік каталогів, пошукових систем, рейтингів та статистичних сервісів у яких було здійснено реєстрацію). Продолжение публикации…»

Дата: Воскресенье, Январь 15, 2006 12:50 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , ,Биржа сайтов и доменов. Здесь можно купить или продать сайт или домен
Регистрация доменов
Реклама веб-сайтов в поисковых системах
Kwork. Фриланс-биржа
2000 готовых дизайнерских решений для веб-сайтов, созданных на базе CMS WordPress

 

2004 © Web-Arsenal. Київський віртуальний завод з виробництва, ремонту та обслуговування промислових інтернет-конструкцій. Авторські права на опублікавані матеріали належать авторам цих матеріалів. Передрук - дозволяється. Будемо вдячні за відповідне посилання на наш сайт.